Κατηγορίες
Banner Αριστερό 2 [200xX]
Ανακαινίσεις εξοχικών κατοικιών » ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΕΥΒΟΙΑ2
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΕΥΒΟΙΑ2
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΕΥΒΟΙΑ2 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΕΥΒΟΙΑ2 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΕΥΒΟΙΑ2 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΕΥΒΟΙΑ2
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΕΥΒΟΙΑ2 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΕΥΒΟΙΑ2 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΕΥΒΟΙΑ2 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΕΥΒΟΙΑ2
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΕΥΒΟΙΑ2

Η εργασία πραγματοποιήθηκε σε παραθαλάσσιο οικόπεδο που φιλοξενεί εξοχική κατοικία στον Κάβο Λιχάδας στη Βόρεια Εύβοια. Ο σκοπός ήταν η δημιουργία δρόμων πρόσβασης από το οίκημα προς την πόρτα-είσοδο και προς τα υπόλοιπα σημαντικά μέρη του οικοπέδου (πάρκινκ, αποθήκες κλπ). Ως υλικό των δρόμων επιλέχτηκε ο τσιμεντένιος κυβόλιθος. Ο κυβόλιθος είναι φυσικό υλικό, κατασκευάζεται σε διάφορα χρώματα και μπορεί να ενσωματωθεί αισθητικά σε οποιοδήποτε περιβάλλον, αστικό ή εξοχικό. Επιτρέπει δε και εργασίες εκ των υστέρων που ίσως είχαν ξεχαστεί στην αρχή μιας και μπορεί κατά τόπους να ξηλωθεί και να επανατοποθετηθεί χωρίς ζημιές.

Συνολικός χρόνος εργασίας: οκτώ μέρες.

Συνοπτικά οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής:

 

  • Μελέτη και σχεδιασμός της βέλτιστης διαδρομής, σχήματος και πλάτους των δρόμων ωστε να συνδυάζεται η αισθητική η λειτουργικότητα και το λογικό κόστος.

  • Αποψίλωση και εξομάλυνση κατά το δυνατόν της χωμάτινης επιφάνειας όπου θα “περάσει” ο δρόμος.

  • Στρώσιμο του κατάλληλου υποστρώματος (εδώ οικοδομική άμμος), βρέξιμο, επιπεδοποίηση επιφάνειας και εν συνεχεία τοποθέτηση των κυβόλιθων σε σταθερή, ανυποχώρητη επιφάνεια.

  • Μέριμνα ελήφθη ώστε να είναι δυνατή η εκ των υστέρων και κατά βούληση όδευση ηλεκτρικών και υδραυλικών σωλήνων υπογείως και κατά πλάτος των δρόμων.

  • Κατασκευή τσιμεντένιων κρασπέδων στα πλάγια των δρόμων για συγκράτηση των κυβόλιθων και απόκρυψη διαφόρων σωλήνων.

  • Χαρτογραφηση όλης της υπόγειας και μη ορατής υποδομής που δημιουργήθηκε.

 
<< Προηγούμενο  |